Modulväggar/Kontor
Prefabricerade väggelement för verkstad, kontor samt maskininbyggnader.
Ett modernt väggsystem med goda isoleringsegenskaper, tillverkade i moderna fabriker ihos Isolamin AB i Överkalix. Väggsystemet är fribärande upp till höjder av 6 meter och kan anpassas efter kundens behov. Väggelementens uppbyggnad består av plåt limmad på styv mineralull,vilket möjliggör den höga fribärande höjden. Elementen är mycket lättmonterade, vilket ger en relativt kort monteringstid. Elementen finns i tjocklek på 50 respektive 80 mm.

  Flyttbara Verkstadskontor
SVELAB Flyttbara Verkstadskontor kan levereras i den storlek som kunden önskar. Levereras i delar och monteras på plats. Fördelen med detta system är att man inte är bunden till de konventionella modeller som vanligtvis idag finns på marknaden. Väggelementen består av dubbel lackerad stålplåt med mellanliggande limmad stenull. Tjocklek 50 alt. 80 mm. Standardfärg Vit.
Fönster i Aluminiumram färdigglasade från fabrik. Dörrar i Aluminiumram med vit eller brun fyllnad.

   Väggelement för Maskin-inbyggnad
SVELAB Modulväggsystem levereras anpassad till de behov som kunden har. Väggelementen består av dubbel lackerad stålplåt med mellanliggande limmad stenull. Levereras prefabricerade och monteras av vana montörer.
Tjocklek 50 alt. 80 mm. Standardfärg Vit.
Fönster i Aluminiumram färdigglasad från fabrik. Dörrar i Aluminiumram med vit eller brun fyllnad.

   Modulväggar av stål
SVELAB Modulväggsystem levereras anpassad till de behov som kunden har. Väggelementen består av dubbel lackerad stålplåt med mellanliggande limmad stenull.Levereras prefabricerade och monteras av vana montörer.
Tjocklek 50 alt. 80 mm. Standardfärg Vit.
Fönster i Aluminiumram färdigglasad från fabrik. Dörrar i Aluminiumram med vit eller brun fyllnad.

Ekonomivägg 50. PA30CL50.
PANEL PA30CL50 
Tjocklek 50 mm 
Vikt 19,1 kg/kvadtatmeter 
Ytskikt/Modul bredd Målad /565, 1180 mm 
Brandklass Obrännbar 
Ljud reduktion 32 dB la lab 
Värmegenomg. tal 0,81 W/m2 och grader Celcius  
TOLERANS Kärnmaterial  Ytmaterial 
Längd: ± 5 mm Material: Mineralull   Material: Varmgalvaniserad stålplåt  
Bredd: ± 1 mm Densitet: ~ 170 kg/m3 ± 10%   Ytskikt/Tjocklek: PVC,
Galv./0,5 mm Målad /0,6 mm  
Tjocklek: +0 / -1 mm